Beställningsformulär, ASEBA-material

OBS! Kostnad för frakt tillkommer.

Önskas frågeformulär på andra språk, vänligen maila till karin.sjogren@journaldigital.se

Frågeformulär (svenska) - (25 st/förp)
Ordernummer Styck Summa
#1-1 CBCL Barns beteenden i åldern 1 1⁄2-5 år 235 kr
#1-2 CBCL Barns beteende i åldrarna 6-18 år 235 kr
#1-3 YSR Frågeformulär för ungdomar 11-18 år 235 kr
#1-4 TRF Dagbarnvårdares bedömning av barns beteende 1 1⁄2 - 5 år 235 kr
#1-5 TRF Lärarbedömning av elevers beteende 6-18 år 235 kr
#1-6 ABCL Vuxnas beteende i åldern 18-59 år 235 kr
#1-7 ASR Frågeformulär för vuxna i åldern 18-59 år 235 kr
#1-8 OABCL Frågeformulär för vuxna i åldern 60 år och äldre 235 kr
#1-9 OASR Frågeformulär för vuxna i åldern 60 år och äldre 235 kr
Profilblad - Syndrom- och kompetensskalor (engelska) - (25 st/förp)
Ordernummer Styck Summa
#2-1 CBCL 1 1⁄2 -5 år pojke och flicka inkl DSM 235 kr
#2-2 LDS 18-35 månader Språkutveckling 235 kr
#2-3 CBCL 6-18 år pojke 235 kr
#2-4 CBCL 6-18 år flicka 235 kr
#2-5 YSR 11-18 år pojke och flicka 235 kr
#2-6 TRF 1 1⁄2-5 år pojke och flicka inkl DSM 235 kr
#2-7 TRF 6-18 år pojke 235 kr
#2-8 TRF 6-18 år flicka 235 kr
#2-9 ABCL 18-59 år man 235 kr
#2-10 ABCL 18-59 år kvinna 235 kr
#2-11 ASR 18-59 år man 235 kr
#2-12 ASR 18-59 år kvinna 235 kr
#2-13 OABCL 60 år och äldre man 235 kr
#2-14 OABCL 60 år och äldre kvinna 235 kr
#2-15 OASR 60 år och äldre man 235 kr
#2-16 OASR 60 år och äldre kvinna 235 kr
Profilblad - DSM-orienterade skalor (engelska) - (25 st/förp)
Ordernummer Styck Summa
#3-1 CBCL 6-18 år 235 kr
#3-2 YSR 11-18 år 235 kr
#3-3 TRF 6-18 år 235 kr
#3-4 ABCL 18-59 år 235 kr
#3-5 ASR 18-59 år 235 kr
#3-6 OABCL 60 år och äldre 235 kr
#3-7 OASR 60 år och äldre 235 kr
Manualer och rapporter (engelska)
Ordernummer Styck Summa
#4-1 Manual for the ASEBA Preschool Forms & Profiles (1 1/5-5år) 630 kr
#4-2 Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles (6-18 år) 630 kr
#4-3 Manual for the ASEBA Adult Forms & Profiles (18-59 år) 630 kr
#4-4 Manual for the ASEBA Older Adult Forms & Profiles (60 år och äldre) 630 kr
Datorprogram - för Windows. Manual ingår. (engelska) Information på www.aseba.org
Ordernummer Styck Summa
#5-1 Ålder 1 1⁄2 - 5 år: CBCL och TRF 3390 kr
#5-2 Ålder 6 - 18 år: CBCL, YSR och TRF 4200 kr
#5-3 Ålder 18 -59 år: ABCL och ASR 2885 kr
Summa

OBS! Kostnad för frakt tillkommer.

Beställare
Faktureringsadress
Leveransadress