Utbildningar

Stående utbildning - utförs vid beställning

Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

En workshop med handledning/konsultation

Jobba med skattningar

Journal Digital erbjuder i samarbete med Malin Selberg en verksamhetsanpassad workshop kring de självskattningsformulär som finns i JD med utgångspunkt i verksamhetens pågående klientärenden. 

En heldag samt en halvdag

Grundutbildning FIT

Datum: 8 okt kl. 09:00-16:00 samt 29 okt. 09:00-13:00

Plats: Malmö (Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7 B)

Med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik

MET-utbildning (3 dagar)

Datum: 9-10 oktober, kl. 09:00-16:30, samt 14 november, kl. 09:00-16:00
Plats: Göteborg (Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg)

15/10

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 15/10 2019 kl. 09:30-16:30
Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

5/12

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 5/12 2019 kl. 09:30-16:30
Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)