Utbildningar

Under fyra heldagar i Jönköping i vår

MET-utbildning för arbete med ungdomar

Vi har under hösten 2017 haft en första MET-utbildning med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblem. Utbildningen har blivit mycket uppskattad av deltagarna och har fått höga betyg i kursutvärderingarna.

3 maj i Malmö

Fördjupning– att komma vidare med JD

Du som har grundläggande kunskap men som behöver ta steget vidare i Journal Digitalarbetet. Praktiska övningar och kliniska resonemang.