Utbildningar

Stående utbildning - utförs vid beställning

Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

En workshop med handledning/konsultation

Jobba med skattningar

Journal Digital erbjuder i samarbete med Malin Selberg en verksamhetsanpassad workshop kring de självskattningsformulär som finns i JD med utgångspunkt i verksamhetens pågående klientärenden. 

3/3

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 3/3 2020 kl. 9.30 – 16.30

Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

Under dagen får du möjlighet at förvärva gundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

12/3, 26/3 och 7/5

MET-utbildning (3 dagars) med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015.

16/4

Skattningsverkstad- grundläggande nivå

Datum: 16/4 2020 kl. 09:00-16:00
Plats: Malmö (Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29)

7/5

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 7/5 2020 kl. 9.30 – 16.30

Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

Under dagen får du möjlighet at förvärva gundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

12/5

Skattningsverkstad- grundläggande nivå

Datum: 12/5 2020 kl. 09:00-16:00

Plats: Stockholm (Nordic Light Hotel, Vasaplan 7)