Utbildningar

Stående utbildning - utförs vid beställning

Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

En workshop med handledning/konsultation

Jobba med skattningar

Journal Digital erbjuder i samarbete med Malin Selberg en verksamhetsanpassad workshop kring de självskattningsformulär som finns i JD med utgångspunkt i verksamhetens pågående klientärenden. 

28/2 2019

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 28/2 2019 kl. 9.30 – 16.30 

Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

4/4 2019

Skattningsverkstad - Fortsättning (Nivå 2)

Datum: 4/4 2019 kl. 9.00 – 16.00 

Plats: Stockholm (Hotel C Stockholm, Vasaplan 4)

16/4 2019

Grundutbildning – att komma igång med JD

Datum: 16/4 2019 kl. 9.30 – 16.30 

Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)