« Till event

MET-utbildning - inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET) som enda behandling eller som en inledande behandling.

Innehåll: Vår MET-utbildning är anpassad för arbete med ungdomar. Vi går igenom behandlingsprocessens olika steg; kartläggning, motivationshöjande feedback på kartläggning med eller utan anhörig, nästa steg/meny av möjligheter, planering samt uppföljning. Vi för resonemang om olika kartläggningsinstrument och vilka som kan passa er verksamhet. Hemuppgifter ingår i utbildningen.

När: Utbildningen sker under fyra dagar under hösten; 16 oktober, kl 13 – 17, 17 oktober kl 08.30 – 15.30 + hemuppgift om kartläggningsinstrument, 18 oktober, kl 08.30 – 15.30 samt 22 november, kl 9 – 16. Mellan dag 3 och 4 ska deltagarna genomföra kartläggning och motiverande återkopplingssamtal med en ungdom vid sin egen verksamhet.

Var: Framtid Stockholm Järva, Degerbygränd 2, RINKEBY

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter och motiverar ungdomar med missbruksproblematik. Deltagarna i MET-utbildning ska ha genomgått en grundutbildning i MI och ha erfarenhet av att arbeta med MI.

Utbildare: Dick Ullerteg, folkhälsovetare, handledare och leg sjuksköterska, medlem i MINT och har en gedigen erfarenhet av att utbilda i MET samt MI och lång erfarenhet av arbete med alkohol- och narkotikafrågor, både som behandlare och utbildare.
Olga Ott, beteendevetare, utbildare vid Journal Digital med mångårig erfarenhet av MI och behandlingsarbete inom kriminalvården samt av att utbilda och handleda i olika intervjumetoder.

Vid frågor

Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708 – 80 43 31, karin.sjogren@journaldigital.se
Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Helen Falck, tfn 0703 – 75 86 58, helen.falck@journaldigital.se

Pris: 6 000 kronor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår fyra dagars föreläsning, förmiddagsfika, lunch under tre dagar och eftermiddagsfika, allt utbildningsmaterial samt kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag 21 september 2018!

 

2018-10-16 13:00 to 2018-11-22 16:00

Framtid Stockholm Järva, Degerbygränd 2, RINKEBY