Utbildningar

Om behandlingsmetoden MET

Inbjudan till informationsmöte MET

Informationen riktar sig till dig som möter ungdomar med missbruk, kriminalitet och/eller annan social problematik.

Stående utbildning - utförs vid beställning

Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

En workshop med handledning/konsultation

Jobba med skattningar

Journal Digital erbjuder i samarbete med Malin Selberg en verksamhetsanpassad workshop kring de självskattningsformulär som finns i JD med utgångspunkt i verksamhetens pågående klientärenden. 

Du vet väl att vi har en distansutbildning för dig som vill bli certifierad DOK-användare?

Distansutbildning IKMDOK

För dig som är nyanställd på en enhet som arbetar med UngDOK eller BoendeDOK.

Sedan ett par år tillbaka utbildar och certifierar vi användare av UngDOK och BoendeDOK även genom distansutbildning.