« Till nyheter

IKMDOK-konferensen 2019

2019-11-06

IKMDOK-konferensen 2019

Konferensen äger rum den 6-7 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institut för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

Det är den 25:e konferensen i ordningen och belyser flertalet aktuella frågor inom området.

Konferensen riktar sig till verksamheter och praktiker som använder olika former av intervjumetoder för kartläggning och uppföljning.

För kontaktpersoner ingår konferensen och boende utan avgift, enligt avtal. För övriga är kostnaden 2500 kr för båda dagarna med hotell, 1300 kr för enbart dagtid båda dagarna samt 700 kr för dagtid en dag. Boendet sker på Elite Stadshotellet i Växjö.

Sista anmälningsdatum: 2019-10-30

Välkommen!

 

Program

Onsdag den 6 november 2019

Lokal: Wicksell
10:15 Konferensen öppnas

10:30 25 år med IKMDOK
Mats Anderberg & Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet

11:00 Alkohol- och narkotikaproblem- aktuella trender
Mats Ramstedet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Lokal: Gallerian, hus K
12:00 Lunch

Lokal: Wicksell
13:00 Det omätbaras renässans- en uppgöfelse med pedanternas världsherravälde
Jonna Bornemark, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

14:00 Kaffe

14:30 Missbruk och sucidal problematik- med fokus på ungdomar och unga vuxna
Madeleine Sköld, Livsstilsmottagningen, Beroendecentrum Stockholm

15:30 Dagen sammanfattas

Kosta glasbruk
18:00
Bussen avgår från Stadshotellet
19:00 Hyttsill med underhållning. Här vankas det sill, potatis och ostkaka.

Torsdagen den 7 november 2019

Lokal: Wicksell
09:30 Att lämna gänger- om broderskap, manlighet och svikna förhoppningar inom gäng
Torbjörn Forkby, Instutition för socialt arbete, Linnéuniversitetet

10:30 Kaffe

Lokal: K1081, K1082, K1211
11:00 Paralella seminarier l

1. Ungdomar med missbruksproblem och deras upplevelser av skolsvårigheter
Katarina Olausson, IKM, Linnéuniversitetet

2. Erfarenheter av försummelse och övergrep
Mats Anderberg, IKM, Linnéuniversitetet

3. Ett pilotprojekt- självutvärdering av MET
Helen Falck, IKMDOK, Journal Digital

Lokal: K1081, K1082 och K1211
11:45 Paralella seminarier ll

Lokal: Gallerian, hus K
12:30 Lunch

Lokal: Wicksell
13:30 Tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet
Johan Glad, Gunnel Hedman Wallin och Malin Hultman, Avdelningen för kunskapsstyrning Socialtjänst, Socialstyrelsen

14:30 Kaffe

15:00 Ungdomar på Mini-Maria berättar om motivation i öppenvårdsbehandling
Martin Hugo, Avdelning för psykologi och pedagogik, Jönköping University

16:00 Konferensen avslutas

Kontakt
Vid frågor vänligen kontakta:

Mikael Dahlberg
mikael.dahlberg@lnu.se
Tel. 0703751919

eller

Karin Sjögren
karin.sjogren@journaldigital.se
Tel. 0708-804331

Anmäl dig här