« Till event

Inbjudan till informationsmöte MET

Informationen riktar sig till dig som möter ungdomar med missbruk, kriminalitet och/eller annan social problematik.

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för missbruksvården. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda vuxna personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI/MET) som enda behandling eller som en inledande insats under en längre behandling.

MET är en manualbaserad och strukturerad form av intervention som utgår från MI. Under våren 2021 kommer det att erbjudas en digital utbildning i MET.

Informationen kommer att hållas av Karl Mogren, leg. psykolog med lång erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna på MiniMaria och BUP. Lärare på Göteborgs universitet i beroendepsykologi och utbildare i MET.
Det kommer att finnas utrymme för frågor.

När: Onsdagen 3 mars, kl 15.00 – 16.00

Hur: Via Zoom. Ni kommer att få en länk med inbjudan cirka en vecka innan seminariet. Ni behöver inte ladda ner något program utan det räcker att tacka ja till inbjudan i länken.

Anmälan: Senast 23 februari till mattias.borg@journaldigital.se

2021-03-03 15:00 to 16:00