« Till nyheter

Ny dataskyddsförordning

2018-05-09

Vi närmar oss den 25 maj 2018, då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i Sverige och övriga EU. I EU benämns lagen GDPR (General Data Protection Regulation) och det har blivit en populär förkortning som även används i olika sammanhang när man talar om den nya dataskyddsförordningen i vårt land.

Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder. Syftet med den nya lagstiftningen är att skydda den enskilde individen och ge transparens kring hanteringen av dennes personuppgifter. Kopplat till den nya lagstiftningen finns fastställda sanktioner med bl a höga vitesbelopp för företag som inte lever upp till kraven.

Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av den nya dataskyddsförordningen och slutar därmed att gälla samtidigt som den nya lagstiftningen träder i kraft. Det innebär att ni måste teckna ett separat personuppgiftsbiträdesavtal enligt den nya dataskyddsförordningen med Journal Digital, avseende behandlingen av personuppgifter.

Om ni har tagit fram ett eget personuppgiftsbiträdesavtal, så är ni välkomna att skicka det till oss för genomgång och underskrift. Om ni har frågor kring den nya dataskyddsförordningen, behandlingen av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal mm är ni välkomna att kontakta Lena Rosengren på lena.rosengren@journaldigital.se eller 0733-59 52 28.

Vi kommer inom kort att skicka ut information om vår kommande uppdatering av systemet. I denna informerar vi om nya funktioner för att stödja ert arbete att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen såsom t ex registerutdrag, samtycke för informationsutbyte mm.

Mer information om den nya lagstiftningen finns att läsa på datainspektionen.se.