Nyheter från Journal Digital

2018-05-09

Ny dataskyddsförordning

Vi närmar oss den 25 maj 2018, då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i Sverige och övriga EU.

2018-04-26

GDPR information för IKMDOK-användare

Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, gälla som lag i alla EU:s medlemsländer.

2018-03-06

UngDOK underlag för studie

Forskarna Mats Anderberg och Mikael Dahlberg, Linnéuniversitetet, har publicerat en ny artikel om ungdomar med missbruksproblem som är baserad på material från UngDOK: Gender differences among adolescents with substance abuse problems at Maria

2017-12-06

Kalendarium våren 2018

Vi har mycket på gång i utbildningsväg under våren. Här får du en översikt.

2017-12-06

Processtöd vid implementering eller i utvecklingsarbetet

Du vet väl om att vi alltid erbjuder processtöd vid implementering eller i utvecklingsarbetet.

2017-12-06

Uppdragsutbildningar

Behöver ditt arbetslag input? Vi kommer till er!

På förfrågan utför vi grundutbildningar – att komma igång , fördjupningsutbildningar samt behovsdesignade utbildningar tex i samband med metoddagar.

2017-11-07

JD Konsult och handledning

Behöver ni få fart på användandet av skattningar eller behöver ni en handledare som har lång erfarenhet av att jobba med skattningsresultat i specifika ärenden? 

2017-10-27

Hög kvalitet på föreläsningarna under Användardagen

Torsdagen den 26 oktober anordnade vi en Användardag i Malmö med cirka 100 deltagare.

2017-10-25

Fokus på utveckling

Hos Journal Digital är utvecklingen av systemet alltid ett fokusområde. Här går vi igenom det som gjorts föregående år, och det som ni kan se fram emot under det kommande.

Föregående år 2016/2017

2017-10-25

GDPR – ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation -GDPR, i kraft inom hela EU.

Pages