« Till event

Stöd och coachning i samband med utvecklingsprocessen

Journal Digital lanserar nu stöd till första linjen chefer, teamledare eller motsvarande funktion.

Många av våra användare har efterfrågat möjligheten att Journal Digital kan vara mer delaktiga i att ge stöd mer löpande. Att Journal Digital ska ta en mer aktiv roll i att driva målstyrda utvecklingsprocesser, individuellt eller i grupper.

Journal Digitals konsulter har lång erfarenhet av att leda implementering och kommunala utvecklingsprocesser.

Är du intresserad av att höra hur vi kan stödja er kontakta helene.jarl@journaldigital.se

2021-03-04 08:00 to 2025-12-31 17:00

På plats hos er