« Till nyheter

Systemuppdateringar september

2016-10-27

Vi uppdaterar hela tiden vårt system, den 19 september gjorde vi följande...

Sortering av kolumner
På startsidans flikar, Påminnelser, Osignerade uppgifter och Inkomna uppgifter går det nu att sortera på alla kolumner. Det visas för användaren vilken sorteringsordning som är gjord. Vid sökning, går resultatet också att sortera per klient.

Visa vilken organisation användaren är inloggad i
Användaren ser nu under sitt namn vilken organisation den är inloggad i. Om användaren är inloggad på en testorganisation kommer namnet på organisationen även vara färgad.

Målkommentarer
Det visas nu en hjälptext för målkommentarer BBIC med vad förändring 1-4 innebär, från positiv förändring och målet är uppfyllt till negativ förändring.

Validering av personnummer
Valideringen är ändrad så att personnummer med ex T123 är ett giltigt format. Tidigare endast TF och två tecken. Förändringen innebär att i fortsättningen ska T-nummer användas istället för TF-nummer för klienter med tillfälligt personnummer.

Målreflektioner utan datum
Om inte datum anges vid målreflektioner visas ett meddelande om att datum måste anges.

Skattningsapp 
Organisationens namn visas nu i kombination med enhetens namn. Detta för att underlätta för de kunder där flera enheter heter samma men tillhör olika organisationer.

Klienter utan ärenden
En rubrik – Klienter utan ärenden – har lagts till på Startsidan under Mina ärende. Under denna rubrik visas de klienter som har blivit upplagda, men som saknar insatser. Om personerna inte ska ha någon insats, kan borttag av dem göras.

Genvägar för daganteckningar och målreflektion
På insatsöversikten finns där nu knappar för att skapa ny målreflektion och daganteckning. Det innebär att användaren inte behöver gå via menyvalen för att skapa nya händelser.

Urval av ärenden
Det finns nu möjlighet att göra urval bland Mina ärenden per enhet. Urvalet görs längst upp till vänster på startsidan.

Spinner
För att användaren ska förstå att något händer så visas nu en spinner vid sök och skapa insats.

Koppla användare när insats skapas
Det finns nu möjligheten att koppla en eller flera användare till en insats i samband med att den skapas. Användarna kan väljas via en lista eller sökas fram genom att användaren skriver in de inledande bokstäverna i namnet.

Utloggning
Möjligheten att logga ut överallt i systemet istället för att behöva gå till start för att logga ut.

Titel för användare
Titel kan nu anges för användare i fritext. Titel visas och sparas för daganteckningar och målreflektioner vid signering. Om titel inte finns angiven visas roll.

Socialnämnd
Rubriken Socialnämnd byter namn till Nämnd, då inte alla myndigheter inte längre använder denna beteckning.