« Till nyheter

UngDOK K

2019-03-18

Information om UngDOK K

Jobbar du med ungdomar på väg in i kriminalitet och/eller missbruk?

Saknar du ett enkelt och smidigt kartläggningsinstrument som fångar upp dessa ungdomar?

Då är UngDOK K något för dig!

UngDOK K är ett strukturerat intervjuformulär utvecklat ur UngDOK men med fördjupade frågor inom livsområdet kriminalitet. Syftet är att kartlägga den unges problem, behov och aktuella situation för att kunna göra en relevant bedömning av insatsbehoven samt utgöra en grund för planering och genomförande av behandling. Denna samlade information kan även utgöra underlag för uppföljning och lokal utvärdering av mottagningarnas insatser och resultat.

UngDOK K tillkom 2018 i samarbete med SKKP-verksamheten inom Framtid Stockholm. Intervjumetoden består av formulär för inskrivning, utskrivning och uppföljning.

UngDOK K har tillsammans med Journal Digital ett datastöd där funktioner för journaler, genomförandeplaner och behandlingsrapporter är integrerade. Det innebär exempelvis att valda delar av innehållet från den inledande inskrivningsintervjun automatiskt överförs till respektive livsområde i en genomförandeplan. UngDOK K går dock utmärkt att använda separat.

För att kunna använda UngDOK K genomgår man en utbildning på en och en halv dag samt gör en egen intervju som ska godkännas, därefter blir man certifierad i metoden. Intervjuerna läggs in i ett dataprogram som även tillhandahåller textsammanställningar och en statistikmodul. Databasen, där intervjuerna samlas ägs och förvaltas av Linnéuniversitetet.

Verksamhetsstället betalar en årlig avgift för tillgång till formulär, datastöd och support.

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till:

Helen Falck, socionom och utbildningsansvarig, helen.falck@journaldigital.se, 070 – 375 86 58,

Olga Ott, beteendevetare och utbildningsansvarig, olga.ott@journaldigital.se, 070 – 375 14 08 eller

Mikael Dahlberg, fil dr i socialt arbete, FoU-ansvarig, mikael.dahlberg@lnu.se, 070 – 375 19 19.