Vad är IKMDOK?

IKM är en förkortning av Institutet för Kunskaps- och Metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det är ett samhällsvetenskapligt kunskapscentrum vid Linnéuniversitetet som bedriver forskning och kvalitets- och kompetensutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Verksamheten förvaltar en databas, IKMDOK, som omfattar individuppgifter från ett hundratal verksamheter inom missbruksvården.

Vad gör IKMDOK?

Vi som arbetar med IKMDOK skapar, utvecklar och anpassar kartläggningsinstrument för utförarenheter inom det sociala området samt utbildar i och implementerar intervjumetoderna. Intervjumetoderna kartlägger brukarens problem, behov och aktuella situation för att man ska kunna göra en relevant bedömning av insatsbehoven och få en grund för planering och genomförande av behandling. Den samlade informationen kan även utgöra underlag för uppföljning och lokal utvärdering av verksamhetens insatser och resultat. Tanken är också att dokumentationen samtidigt ska kunna bidra till forskning och epidemiologisk information för nationellt bruk.
Tillsammans med Journal Digital har ett datastöd framtagits där funktioner för journaler, genomförandeplaner och behandlingsrapporter kan integreras med kartläggningsinstrumenten.

Läs mer om IKMDOK här

Produktblad för nedladdning

PDF iconProduktblad IKMDOK

PDF iconProduktblad UngDOK

PDF icon Produktblad UngDOK K - Ungdomar Kriminalitet

PDF iconProduktblad UngDOK Unga vuxna

PDF iconProduktblad BoendeDOK - Vuxna Boendestöd

PDF iconProduktblad, DOK Arbetsträning

PDF iconProduktblad DOK Vuxen - Missbruk

Produktblad, JD-IKMDOKs utbildningar 

Manualer och informationsbroschyrer för nerladdning

Informationsbroschyr om BoendeDOK-intervjun

Informationsbroschyr om DOK Arbetstränings-intervjun 

Informationsbroschyr om DOK EKB-intervjun 

Informationsbroschyr om DOK-intervjun

Informationsbroschyr om UngDOK-intervjun 

PDF iconManual BoendeDOK 2019

PDF iconManual DOK 2019

PDF iconManual DOK Arbetsträning 2019

Manual DOK EKB 2018 PDF iconmanual_ungdok_2020.pdf

PDF iconManual UngDOK 2020

PDF iconManual UngDOK K 2020

PDF iconManual UngDOK UV- Skärholmen 2019

Manual för inloggning och registrering i IKMDOK