Vår Vision

Vi har stora visioner för nära relationer.

Journal Digital vill vara en del i utvecklingen av psykosocialt förändringsarbete som bedrivs i statlig, regional, kommunal eller privat regi. Att skapa bättre standarder för utvärdering av vård och insatser för att visa vad som hjälper men också vad som stjälper.
Vi vill värna om klienters delaktighet i sin vård och insats.
Vi vill skapa förutsättningar för varje enskild behandlare att göra skillnad för den enskilde klienten.
Detta gör vi genom att :

Vårt mål är att en behandlare eller verksamhet ska kunna besvara den mest centrala frågan i allt social arbete:

Gör vi någon skillnad för våra klienter?